top of page

Összefogás a stabil és fenntartható energiaellátás jövőjéért

Megalakult az energiapiacon megjelenő új piaci szereplők- az energiaközösségek és rugalmassági szolgáltató aggregátorok- érdekeit védő szakmai szervezet, a Magyar Energiaközösségek és Rugalmassági Szolgáltatók Szövetsége (MERSZ).


Július 21-én a Technológiai és Ipari Minisztérium adott helyet az energiaközösségek és rugalmassági szolgáltatók szakmai támogatását, illetve szakmai környezet fejlődését segítő, újonnan megalakult szervezet alapító közgyűlésének. A szövetség azzal a céllal jött létre, hogy az energiapiac hazai és nemzetközi szereplőivel közösen szakmai és szabályozási javaslatokat fogalmazzon meg. Célja a decentralizált energiapiac kiépítése és a demokratikus átmenet támogatása, segítve ezzel a megfizethető, fenntartható és ellátásbiztos energiapiaci modell kiépítését.

Az elektrifikáció és a megújulók térhódítása egyre nagyobb kihívást jelent a rendszer egyensúlyban tartásáért felelős szereplők számára. Erre a problémára olcsó és fenntartható megoldást kínálnak az energiaközösségek és rugalmassági szolgáltatók. A Szövetség alapítói felismerték, hogy ösztönözni és támogatni kell ezen új szereplők piacra jutását.

Az energiaközösségek az helyi ellátásbiztonságot, energiafüggetlenséget, a rugamassági szolgáltató aggregátorok a megújulók villamosenergia rendszerhez csatlakozását jelentősen segítik.

A MERSZ feladatául tűzte ki, hogy javaslatokat tegyen a hazai implementációra, segítse a környezet kialakítását és hatékony párbeszédet folytasson az érintett szereplőkkel. A Szövetséget 15 alapító tag, már meglévő energiaközösségek és rugalmassági szolgáltatók hozták létre és szeptemberben további rendes és pártoló tagok csatlakozásával számolnak.

A szövetség jelentkezését várja minden olyan, leendő- vagy már bejegyzett energiaközösségnek, illetve rugalmassági szolgáltatónak, akik szeretnének értesülni a legfrissebb, őket érintő piaci változásokról, valamint közös szakmai támogatás útján tenni kívánnak érdekeik előmozdításáért.


Comments


További cikkeink

Olvass tovább szakmai cikkeinkről, összefoglalóinkról

bottom of page